موشن لاین آرت فرنو

فست فود فرنو

با استفاده از شیوه تبلیغات محیطی، می‌توان ارزش‌ها یا امتیازات برند را در برابر دیدگان مشتریان قرار داد تا افراد در مقابل تبلیغ مورد نظر آگاهی کسب کرده و آن‌ها را متقاعد ساخت تا فرصتی را برای خرید ایجاد کنند. گروه نوآور اِیت براساس هویت برند فرنو و به شیوه لاین آرت در پرترددترین نقطه شهر، این نوع تبلیغ را در معرض دید عموم قرار داد. و در نهایت نتیجه این تبلیغ به شیوه خلاقانه و نوآور «لاین آرت» موجب آگاهی بیشتر مشتریان از ارزش‌های برند گردید.

فعالیت های انجام شده برای این پروژه

پروژه‌های مشابه