نمونه کار رستوران باغ دربار

رستوران باغ دربار

پس از بررسی و تحقیق و همچنین جلسات مشاوره برندینگ با جناب آقای حاج اکبر ایزدی مدیر رستوران باغ دربار، نیاز این برند را سنجیده و سپس برای سوشال مدیای باغ دربار برنامه ریزی و تولید محتوا انجام شد. اینستاگرام رستوران باغ دربار توسط تیم نوآور اِیت با برنامه‌ریزی و تولیدمحتوا منطبق بر استراتژی های دیجیتال مارکتینگ و سوشال مدیا از ۱۸۰۰ فالوئر به ۲۱۰۰۰ فالوئر ارتقا داده شد.

پروژ ه های مشابه