نمونه کار شهر چاپ خراسان

شهر چاپ خراسان

با هدف افزایش مخاطبین و وفادارسازی مشتریان، مبتنی بر توسعه و رشد شبکه های اجتماعی و ارائه راه‌حل های نوآورانه با شهر چاپ خراسان همکاری داشته‌ایم. در ابتدا استراتژی متناسبی با پرسونای برند و مشتریان این برند طراحی و برنامه‌ریزی شد که اجرای هدفمند استراتژی مورد نظر در نهایت موجب رشد اینستاگرام این برند شد.

از تکنیک انیمیشن دستی یا همان استاپ موشن برای ساخت ویدیوها یا تیزرهای تبلیغاتی می‌توان استفاده کرد. حتی از این تکنیک پر زحمت برای ساخت کارتون های کودکان استفاده می‌کنند که کاراکتر های آنان می‌توانند خمیری یا عروسک اسفنجی و… باشند.
گروه نوآور اِیت استاپ موشن را با هدف تولید محتوای تخصصی و حرفه‌ای در راستای رشد کسب و کارها و بر اساس نیاز و اهمیت آن طراحی و اجرا می‌کند.

پروژه‌های مشابه