نمونه کار شهر آجری

شهربازی لگو سیتی

بسیاری از کمپانی‌ها لوگوهایی شبیه به هم دارند و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار است. به همین دلیل توجه مخاطب را به خود جلب نمی‌کنند. به لطف لوگو موشن ، شما می‌توانید این تفاوت را ایجاد کرده و توجه مخاطبان و مشتری‌های بلقوه را به خود جلب کنید. با افزودن یک حرکت یا افکت ویژه می‌توانید خود را چند پله بالاتر از سایر رقبا قرار دهید.

بیشتر اطلاعاتی که به مغز ما منتقل‌ می شود بصری است. مطالعات نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از کاربرانی که یک ویدئوی توضیحی را درباره یک محصول تماشا نموده‌اند، متعاقباً آن را خریداری می‌کنند. ساخت تیزر تبلیغاتی می‌تواند به ‌طور مستقیم منجر به فروش شود.

فعالیت های انجام شده برای این پروژه

پروژه‌های مشابه