نمونه کار ماسک

ماسک آقایان ( رافولن ادن)

شما به عنوان صاحب یک کسب و کار، باید بدانید که مشتریان شما، برای تحقیق در مورد محصول یا خدماتی که به دنبال آن هستند، کجا جستجو می کنند و به دنبال تامین‌کنندگان نیاز خود هستند. در دنیای امروز اکثر افراد یا به طور دقیق‌تر، 93% از افراد برای انجام تحقیق و بررسی های خود، در اینترنت جستجو می‌کنند. به ویژه Google که به عنوان مرجع و بزرگ‌ترین موتور جستجو در اینترنت است.

از این رو، به اهمیت طراحی سایت برای کسب و کار ها پی می بریم. چرا که بیشتر تصمیمات تجاری، با جسجتو در گوگل انجام می شود. به این معنی که اگر شما سایت ندارید، 93% از مشتریان بالقوه بازار خود را از دست داده و فقط به 7% از آن ها می‌توانید بفروشید!

فعالیت های انجام شده برای این پروژه

از آن‌جایی که مشتریان و مخاطبین برند ماسک، مشتریان غیرفارسی بودند، گروه نوآور اِیت با سنجش و ارزیابی بسترهای بازار هدف این برند در کشورهای غیرفارسی به ایده پردازی و طراحی وب‌سایتی پرداخت که مبتنی بر نیازهای مشتریان غیرفارسی و همچنین بر اساس اصول برند و مشتریانی بود که در مواجهه با این افراد بتواند زمینه ساز ارتقا و اقناع نیازها و خواست مخاطبین و مشتریان باشد.

پروژه‌های مشابه