نمونه کار هایپر پروتئین ساچی مشهد

هایپر پروتئین ساچی مشهد

با هدف افزایش مخاطبین و وفادارسازی مشتریان، مبتنی بر توسعه و رشد شبکه های اجتماعی و ارائه راه‌حل های نوآورانه با هایپر پروتئین ساچی، همکاری داشته‌ایم. ابتدا استراتژی متناسبی با پرسونای برند و مشتریان این برند طراحی و برنامه‌ریزی شد که اجرای هدفمند استراتژی مورد نظر در نهایت موجب رشد اینستاگرام این برند شد. درهمکاری با این برند طراحی سایت به شکل نوآورانه و خلاقانه توسط گروه نوآور اِیت صورت گرفت. ویژگی‌ها و خصوصیات ممتاز و برجسته‌ای که در هر یک از همکاری ها ارائه شده وجه مشخص و دلیل همکاری این برند با گروه نوآور اِیت بود.

پروژه‌های مشابه